Dla rodzica

Do pobrania:

 1. Oświadczenie rodzica
 2. Rodo
 3. Wymagania do badań lekarskich
 4. Regulamin
 5. Deklaracja gry amatora
 6. POLISA UBEZPIECZENIA NNW PZU SPORT Nr 1052356803
  Okres ubezpieczenia: od 15.08.2020 r. do 14.08.2021 r.
  – OWU PZU NNW
  – PZU NNW Sport

Formularz zgłoszeniowy do akademii: