Dla rodzica

Do pobrania:

  1. Oświadczenie rodzica
  2. Rodo
  3. Wymagania do badań lekarskich
  4. Regulamin
  5. Deklaracja gry amatora
  6. WARTA EKSTRABIZNES PLUS NR: 920035117208
   WAŻNA OD: 2023-08-14 godz. 11:53 DO: 2024-08-13 godz. 23:59
   – OWU

Formularz zgłoszeniowy do akademii: