O akademii

Akademia GKS Rozbark powstała w 2016 roku. Misją akademii jest profesjonalne szkolenie dzieci i młodzieży z całego Bytomia i okolic w zakresie piłki nożnej według określonego systemu szkolenia opartego o współpracę z klubem partnerskim. Efektywną realizację postawionych celów ma zapewnić młoda i ambitna kadra trenerska oraz zarząd klubu. Szkolenie w Akademii ma dwa nadrzędne cele sportowe:

1. Kształtowanie zawodników, aby mieli szansę na rozwój profesjonalnej kariery sportowej na wyższych poziomach rozgrywkowych. Mamy jednak świadomość, że nie wszyscy nasi zawodnicy będą grali w piłkę zawodowo, dlatego też chcemy zaszczepić w naszych podopiecznych odpowiednie wartości moralne oraz przywiązanie do klubu.

2. Stworzenie drużyny seniorów składającej się z samych wychowanków naszej Akademii, którzy będą występować na poziomie III lub IV ligi.

CELE OGÓLNE AKADEMII:

  • Profesjonalne szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej według autorskiego systemu szkolenia opartego na współpracy z klubem partnerskim.
  • Popularyzowanie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży z Bytomia i okolic.
  • Stworzenie optymalnych warunków do uprawiania piłki nożnej przez jak największą liczbę dzieci i młodzieży szkolnej z całego Bytomia i okolic.
  • Stworzenie możliwości do spełnienia marzenia o profesjonalnej karierze sportowej dzięki współpracy z klubem ekstraklasowym i możliwość udziału w testach sportowych w tym klubie.
  • Wychowywanie przez sport i propagowanie wartości sportowych.
  • Krzewienie idei przywiązania do barw klubu GKS Rozbark.

PROFIL AKADEMII:

W Akademii kształcimy 160 zawodników i zawodniczek począwszy od najmłodszych z rocznika 2015 do najstarszych urodzonych w 2005 roku. Reprezentują oni Akademię w 12 drużynach, które uczestniczą w rozgrywkach na szczeblu okręgowym. Należy zaznaczyć jednak, że liczba zawodników stale rośnie, a nasze grupy zaczynają ocierać się o szczebel rozgrywek wojewódzkich i rywalizują z bardziej znanymi akademiami jak równy z równym co tylko pokazuje, że droga, którą obraliśmy w szkoleniu naszych podopiecznych jest prawidłowa.

Kategoria wiekowaTrening/tydzieńCzas treningu
Junior starszy 18-19 lat4100 minut
Junior młodszy 16-17 lat3100 minut
Trampkarz 14-15 lat390 minut
Młodzik 12-13 lat390 minut
Orlik 10-11 lat390 minut
Żak 8-9 lat390 minut
Skrzat Dzieci do 7 roku życia260 minut

Treningi odbywają się w godzinach popołudniowych po zajęciach szkolnych. Liczba i czas trwania treningów jest uzależniona od kategorii wiekowej.

Poza zajęciami treningowymi każda grupa bierze udział w rozgrywkach ligowych lub w przypadku ich braku to w turniejach lub meczach sparingowych.

Warto podkreślić, że Akademia oferuje profesjonalne podejście do treningów za jedną z najniższych składek w okręgu. Każdego roku w okresie ferii zimowych i wakacji letnich organizujemy obozy sportowe, które są połączeniem aktywnego wypoczynku z treningiem sportowym.