Logo - Fundacja GKS Rozbark

Fundacja GKS ROZBARK założona w marcu 2022 roku to organizacja pozarządowa prowadząca działalność w zakresie sportu.

Sposób rozliczania ulgi

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty. Podatnik korzystający z odliczenia składa w terminie złożenia zeznania, w którym dokonuje tego odliczenia, informację według ustalonego wzoru, zawierającą wykaz poniesionych kosztów podlegających odliczeniu.

Czym jest Fundacja?

Wychodząc naprzeciw naszym sponsorom, korzystając z możliwości jakie dał nam rząd w postaci Polskiego Ładu, zdecydowaliśmy jako klub powołać do istnienia Fundacje, która ma na celu wsparcie działań naszego klubu – Marceli Kasprzycki, Prezes Fundacji GKS Rozbark.

FUNDACJA GKS ROZBARK

KRS 0000972537
NIP 6263049225
REGON 522636840
adres e-mail: fundacja@gksrozbark.pl
nr tel: 884 913 092
NR rachunku: 68 1090 2011 0000 0001 5114 4957

Koszty uzyskania przychodów, jak je odliczyć i na czym to polega?

Kogo dotyczy ulga?
PIT – podatnicy prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach
według skali podatkowej i podatkiem liniowym
CIT – podatnicy uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych
Na czym polega ulga?
Odliczenie od podstawy obliczenia podatku (podstawy opodatkowania)
50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność:
1) sportową,
2) kulturalną w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej,
3) wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę
– przy czym kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego
przez podatnika w roku podatkowym:
• z pozarolniczej działalności gospodarczej – PIT,
• z przychodów z innych niż przychody z zysków kapitałowych – CIT.
W praktyce ulga pozwoli podatnikowi rozliczyć w podatku dochodowym 150% poniesionych
kosztów:
• 100% jako koszt uzyskania przychodów,
• 50% jako odliczenie w ramach ulgi.
Przykładowy zysk dla przedsiębiorcy:
Przedsiębiorca (podatnik PIT) finansuje imprezę sportową (zawody sportowe) w zamian
za usługi reklamowe. Poniesiony koszt to kwota 30 tys. zł wynikająca z umowy sporządzonej
na piśmie i przelana na rachunek organizatora zawodów sportowych.
Przedsiębiorca kwotę 30 tys. zł rozlicza w kosztach uzyskania przychodów.
Dodatkowo 15 tys. zł odlicza od podstawy opodatkowania w ramach ulgi.
Przy założeniu, że przedsiębiorca opłaca podatek liniowy według 19% stawki, i wykazuje
dochód z działalności w kwocie 100 tys., to:
• bez ulgi zapłaci podatek w kwocie 19 tys. zł,
• z ulgą zapłaci podatek w kwocie 16 150 zł,
• korzyść uzyskana przez przedsiębiorcę – 2850 zł.